Adres Służbowy

Akademia im. Jana Długosza
Instytut Matematyki i Informatyki
pokój 3001
ul. Armii Krajowej 13/15
42-200 Czestochowa
Polska

Telefon służbowy

E-mail